Antonios Kountouris
Menu

Υπηρεσιες

ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Θεραπεία Κρανιογναθικών Διαταραχών

Το Στοματογναθικό Σύστημα (Σ.Σ) είναι το βιολειτουργικό σύστημα με το οποίο πραγματοποιούνται οι λειτουργίες της μάσησης , κατάποσης, αναπνοής και ομιλίας. Ταυτοχρόνως, το Σ.Σ λειτουργεί ως κέντρο έκφρασης του ψυχικού κόσμου του ατόμου επειδή επηρεάζεται άμεσα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, αλλά και από την ψυχική σφαίρα και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία.

Mε τον όρο Δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος ή Κρανιογναθικές Διαταραχές (ΚΡΓΔ) εννοείται το σύνολο των παθολογικών ευρημάτων, τα οποία πρωτογενώς ή δευτεροπαθώς εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του, εν λόγω, συστήματος. Είναι, επίσης, συνώνυμος του όρου Κρανιογαθικές Διαταραχές (ΚΡΓΔ). Πρόκειται περί αθροιστικών διαταραχών με κοινά συμπτώματα τα οποία εντοπίζονται στο Σ.Σ και στην ευρύτερη περιοχή του και που δεν σχετίζονται ή δεν προέρχονται από πόνο οδοντικής αιτιολογίας. Οι καταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από πόνο, ήχους από τις Κροταφογναθικές Διαρθρώσεις, κεφαλαλγίες και ανώμαλη ή σημαντικά αποκλίνουσα από το φυσιολογικό λειτουργία της Κροταφογναθικής Διαρθρώσεως.

Η Θεραπεία ασθενών με Κρανιογναθικές Διαταραχές, αποβλέπει στον έλεγχο του πόνου και της δυσανεξίας στο Στοματογναθικό Σύστημα, στην ελάττωση του άγχους και της υπερέντασης, καθώς και στην αποκατάσταση της υπάρχουσας δυσαρμονίας μεταξύ των παραγόντων της σύγκλεισης και των Κροταφογναθικών Διαρθρώσεων.

Θεραπεία Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου

Ο ύπνος καταλαμβάνει το 1/3 του συνολικού χρόνου ζωής του ανθρώπου και αποτελεί μία βασική λειτουργική κατάσταση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Η στέρησή του οδηγεί σε σοβαρές διαταραχές της μνήμης, της προσοχής και των νευρογνωστικών λειτουργιών του ατόμου.

Ως άπνοια στον ύπνο ορίζεται η πλήρης διακοπή της ροής του αέρα από τη μύτη και το στόμα προς τους πνεύμονες, η οποία διαρκεί 10 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο με συνέπεια ηλεκτοεγκεφαλική αφύπνιση και 2 – 4% πτώση του κορεσμού της αιμοσγαιρίνης του αίματος. Βάσει της αναπνευστικής προσπάθειας που καταβάλει ο ασθενής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της άπνοιας, οι άπνοιες στον ύπνο διαχωρίζονται σε κεντρικές, αποφρακτικές και μεικτές.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο πιλέγεται μετά από συνεκτίμηση μιας σειράς παραμέτρων που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση χωριστά. Μεταξύ των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών περιλαμβάνονται ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (συσκευή C – PAP), οι χειρουργικές επεμβάσεις και οι ενδοστοματικές συσκευές. Στο ιατρείο χρησιμοποιούνται ενδοστοματικές συσκευές τοποθέτησης της κάτω γνάθου σε θέση προολίσθησης, οι οποίες θεωρούνται ως μία αποδεκτή, εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης των ασθενών με Σύνδρομο Απφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο. Ή μετατόπιση της κάτω γνάθου προς τα εμπρός έχει ως συνέπεια την αναδιάταξη των σκελετικών και μυϊκών ιστών στο χώρο λόγω της τροποποιημένης θέσης της κάτω γνάθου, με αποτέλεσμα την αύξηση του οπίσθιου φαρυγγικού χώρου και κατά συνέπεια τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς κατά τον ύπνο.

Σημαντικό κριτήριο επιτυχούς θεραπείας θεωρείται η εμφανής πτώση του δείκτη άπνποιας / υπόπνοιας στον ύπνο, η μείωση του ροχαλητού και των υποκειμενικών ημερήσιων συμπτωμάτων και η βελτίωση της τιμής του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης του αίματος. Τονίζεται πώς η χρήση των ενδοστοματικών συσκευών του συνδρόμου της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο έχει καλά τεκμηριωμένα αποτελέσματα, τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ανέρχονται σε ποσοστό επιτυχίας 54 – 87%.

Ψηφιακές Πανοραμικές Ακτινογραφίες

Στο χώρο του ιατρείου λειτουργεί και τμήμα ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας.

Η δυνατότητα φηφιακής αποθήκευσης της εικόνας καθιστά εύκολη την αναπαραγωγή της σε δεύτερο χρόνο, με σκοπό την αποφυγή δεύτερης έκθεσης του ασθενούς στην ακινοβολία. Οι ακτινογραφίες αναπαράγονται σε φωτογραφικό χαρτί υψηλής ποιότητας και δύναται να δoθούν και σε CD, ώστε να αποθηκευτούν και στο ψηφιακό αρχείο των ασθενών ή και των συναδέλφων.

Στην καθημερινή κλινική πράξη ζητείται πανοραμική ακτινογραφία στις ακόλουθες κατηγορίες ασθενών:

 • Σε νέα άτομα που βρίσκονται στην περίοδο του μικτού φραγμού και προσέρχονται για οδοντιατρική εξέταση ή φροντίδα.
 • Σε άτομα που πρόκειται να χειρουργηθούν στη μία ή και στις δύο γνάθους.
 • Σε άτομα στα οποία ο θεράπων υποπτεύεται ότι παρουσιάζουν κάποια παθολογική κατάσταση στα οστά των γνάθων, όπως προοκύπτει από το ιστορικό και την κλινική τους εξέταση.
 • Σε άτομα στα οποία ο θεράπων υποπτεύεται ότι κάποιο δόντι είναι έγκλειστο.
 • Σε άτομα στα οποία ο θεράπων υποπτεύεται ή διαπιστώνει ότι πάσχουν από κάποιας μορφής διαμαρτία στην διάπλαση των γνάθων (σχιστίες, μικρογναθίες, κ.ά).
 • Σε άτομα στα οποία ο θεράπων υποπτεύεται την ύπαρξη ξένου σώματος στα οστά των γνάθων ή και στα μαλακά μόρια της περιοχής του στόματος.
 • Σε άτομα με ενδείξεις Δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού Συστήματος, ως μία αρχική ακτινογραφική εξέταση.
 • Σε άτομα που έχουν υποστεί χτύπημα στην περιοχή της κεφαλής, ώστε να ανιχνευτεί η ύπαρξη πιθανών καταγμάτων στα οστά των γνάθων.
 • Σε άτομα στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν οστεονσωματούμενα εμφυτεύματα, για την εκτίμηση της κατακόρυφης διάστασης του φατνιακού οστού.
 • Σε ολικώς νωδά άτομα, πριν από την τοποθέτηση ολικών οδοντοστοιχιών για τον έλεγχο των γνάθων.
 • Σε μερικώς νωδά άτομα, πριν από την τοποθέτηση ακίνητων προσθετικών εργασιών ή μερικών οδοντοστοιχιών.
Εμφυτεύματα

Η χρήση των οστεονσωματούμενων εμφυτευμάτων προσέδωσε στην Επανορθωτική Οδοντιατρική μία νέα σημαντική διάσταση για τη θεραπεία προβλημάτων, που προκαλούνται από μερική ή ολική νωδότητα.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν, ουσιαστικά, βίδες από τιτάνιο υψηλής καθαρότητας, σε μορφή ρίζας δοντιού. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένη επιφανειακή δομή, που επιτρέπει την απευθείας επαφή τους με τον οστίτη ιστό και την ταχύτερη δυνατή οστεονσωμάτωση στο φατνιακό οστούν.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν τα στηρίγματα στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί ακίνητη προσθετική αποκατάσταση. Μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν και για την συγκράτηση κινητών επενθέτων οδοντοστοιχιών.

Η βιβλιογραφία αποδεικνύει πως τα ποσοστά οστεονσωμάτωσης είναι ιδιαίτερα υψηλά, με αποτέλεσμα να αποτελούν μία ασφαλή και κλινικά δοκιμασμένη μέθοδο αποκατάστασης των δοντιών, που έχουν απωλεσθεί, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα, τόσο βιολογικά, όσο ψυχολογικά και λειτουργικά.

Επιτυγχάνουν την αποκατάσταση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του Στοματογναθικού Συστήματος, χωρίς την ανάγκη να παρασκευαστούν (τροχιστούν) δόντια.

Αισθητική Οδοντιατρική

1. Αισθητικές εμφράξεις

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται άμεσες (χωρίς παρεμβολή εργαστηριακού σταδίου) και έμμεσες (με παρεμβολή εγαστηριακού σταδίου) αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών. Ωστόσο, εκτενώς τερηδονισμένα δόντια ή και δόντια στα οποία απουσιάζει αρκετή ποσότητα υγιούς οδοντικής ουσίας είναι προτιμότερο να αποκαθιστώνται με εμφράξεις κεραμικών υλικών ή και συνθέτων ρητινών, που παρασκευάζονται εργαστηριακά. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν εξαιρετικές μηχανικές και αισθητικές ιδιότητες και είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να εφαρμόζουν απόλυτα στο παρασκευασμένο (τροχισμένο) δόντι.

2.Λεύκανση

Τα δόντια προσροφούν αναπόφευκτα χρωστικές σε καθημερινή βάση, κυρίως λόγω των διαιτητικών μας συνηθειών.

Η επιμελημένη στοματική υγιεινή και οι τακτικές επανεξετάσεις στον οδοντίατρο μπορούν να απομακρύνουν ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρωστικών, αλλά δε μπορούν να απαλλάξουν πλήρως τα δόντια από αυτές.

Η λεύκανση στο ιατρείο μπορεί να χαρίσει σε μία μόλις συνεδρία ένα πιο λαμπερό και ελκυστικό χαμόγελο τονώνοντας την αυτοπεποίθηση των ασθενών. Όταν συνδυάζεται και με χρήση μαλακού νάρθηκα, που προορίζεται για οικιακή χρήση από τον ασθενή, προσφέρει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.

Προσθετική

1. Ακίνητες μεταλλοκεραμικές προσθετικές αποκαταστάσεις

Ακίνητες μεταλλοκεραμικές προσθετικές εργασίες, που αποκαθιστούν ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια στον οδοντικό φραγμό προσφέρουν αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση στον ασθενή, εφόσον ακολουθούνται πιστά οι μηχανικές, βιολογικές και αισθητικές αρχές των οδοντικών παρασκευών από τον θεράποντα.

Το ιατρείο συνεργάζεται με αξιόπιστα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και εγγυάται τη μέγιστη δυνατή αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του ασθενή.

2. Ολοκεραμικές στεφάνες & γέφυρες

Οι ολοκεραμικές προσθετικές αποκαταστάσεις ενός ή περισσοτέρων τεμαχίων, που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο κατασκευάζονται από ζιρκόνιο, το οποίο διακρίνεται για την ιδιαίτερη αντοχή του και από διπυριτικό λίθιο (e.max), το οποίο αποτελεί το πλέον σημαντικό, από αισθητική άποψη, υλικό.

3. Ολοκεραμικές όψεις

Η κατασκευή και εφαρμογή ολοκεραμικών όψεων αποτελεί την πλέον αποδεκτή από τους ασθενείς αποκατάσταση σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές, που απαιτούν αποκοπή μεγαλύτερης ποσότητας υγιούς οδοντικής ουσίας. Η μέθοδος διακρίνεται ως η τεχνική με τη μικρότερη δυνατή απώλεια υγιών οδοντικών ιστών, καθώς απαιτεί ελάχιστη αποκοπή υγιούς αδαμαντίνης. Οι εξαιρετικά λεπτές αυτές κεραμικές κατασκευές άνοιξαν μία νέα διάσταση και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προοπτική στον τομέα της Αισθητικής Οδοντιατρικής.

4. Μερικές- Ολικές Οδοντοστοιχίες

Μερική οδοντοστοιχία είναι η κινητή πρόσθεση, που αντικαθιστά ένα, περισσότερα ή όλα, εκτός από ένα, φυσικά δόντια.

Σκοπός της είναι να αναπληρώσει τα δόντια που λείπουν, να αποκαταστήσει τη σύγκλειση, να βελτιώσει την φώνηση, την αισθητική, τη μασητική λειτουργία και τέλος να διατηρήσει την υγεία των ιστών του Στοματογναθικού Συστήματος με τους οποίους έρχεται σε επαφή.

Ολική οδοντοστοιχία είναι η κινητή πρόσθεση, που κατασκευάζεται για έναν ολικώς νωδό ασθενή με σκοπό την αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης του προσώπου, της φωνητικής απόδοσης, της μασητικής ικανότητας και τη διατήρηση της υγείας του Στοματογναθικού Συστήματος.